הגדרות מתקדמות

בחירה בכל אחת מתיבות סימון אלו תגרום לאפשרויות המקבילות אליהן להיות מוסתרות מעיני המורים, כברירת מחדל.

לעומת זאת, עדיין תהיה למורים גישה ל"הגדרות המתקדמות" הללו באמצעות כפתור על דף העריכה של הפרק הזה.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית