האם ניתן או לא ניתן להירשם לקורס הזה. ישנה אפשרות שלישית של פתיחת הרשמה רק לטווח תאריכים מסויים.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית