השם המלא של הקורס

השם המלא של הקורס מופיע בחלק העליון ביותר של המסך וברשימות הקורסים.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית