הודעת רישום אשר תוקפה תם - עבור הסטודנטים

אם משך זמן הרישום צויין, הגדרה זו תקבע האם סטודנטים יקבלו הודעת דוא"ל כאשר הם על סף סיום רישום לקורס.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית