אפשר מחיקה

אם מאפשרים את האופציה הזו, משתתפים יכולים למחוק קבצים שהועלו לאתר בכל זמן, כל עוד הם עדיין לא נבדקו ולא ניתן להם ציון.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית