מספר מירבי של קבצים שאפשר להעלות

מספר מירבי של קבצים אותם יכול כל משתתף להעלות. המספר הזה לא גלוי בפני הסטודנטים, אנא כיתבו את המספר הממשי של הקבצים הנדרשים בתיאור המטלה.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית