אפשר הערות סטודנטים

אם מאפשרים את האופציה הזו, המשתתפים יכולים להוסיף הערות לתוך איזורי טקסט. הדבר דומה למטלות טקסט מקוונות.

תיבת הטקסט הזו יכולה לשמש לתקשורת עם האדם הבודק את המטלה, תיאור התקדמות או לכל פעילות כתובה אחרת.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית