הסתר את התיאור לפני התאריך המתאים

אם מאפשרים את האופציה הזו, תיאור המטלה מוסתר לפני תאריך הפתיחה.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית