גודל העמוד

אנה הכניסו מספר שיגדיר כמה הגשות הייתם רוצים לראות על עמוד אחד.

ההעדפה שלכם נשמרת והיא תיושם על כל המטלות בכל הקורסים.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית