שדות

במסך הזה אתם יכולים ליצור את השדות שיהוו חלק מבסיס הנתונים שלכם.

כל שדה מאפשר סוגי נתונים שונים, עם ממשקים שונים.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית