ייבוא הגדרות קבועות מראש מתוך קובץ Zip

השתמשו בזה כדי להעלות הגדרות קבועות מראש שנשמרו על המחשב שלכם באמצעות תכונת היצוא.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית