נדרש אישור

האם רשומות צריכות לעבור אישור של מורה לפני שהן מוצגות בפני הסטודנטים? האפשרות הזו מועילה למיתון תוכן שיכול להיות פוגעני או לא הולם.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית