השתמש בהגדרה קבועה מראש

משתמש בתבנית שזמינה לאתר כולו.

בנוסף לכך, אם הוספתם את ההגדרה הקבועה מראש לסיפריה באמצעות תכונת ה'שמור הגדרה קבועה מראש', תוכלו גם למחוק אותה.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית