מספר מאמרי ה-RSS שאירעו לאחרונה

אופציה זו מאפשרת לכם לבחור את מספר המאמרים (טקסטים שנשלחו לקבוצות דיון) שאתם רוצים לכלול בתוך הזנת ה-RSS.

מספר בין 5 ל-20 צריך להתאים למרבית הפורומים. הגדילו את המספר אם בפורום המדובר משתמשים אנשים רבים מאוד ובתדירות גדולה מאוד.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית