אפשר רשומות כפולות

אם תחליטו להפעיל את האפשרות הזו, אז ניתן יהיה להוסיף מספר רשומות שונות תחת אותו השם (מושג).

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית