ערוך תמיד

אופציה זו מאפשרת לכם להחליט אם הסטודנטים יכולים לערוך את הרשומות שלהם בכל עת.

אתם יכולים לבחור:

  • כן: תמיד ניתן לערוך רשומות.
  • לא:רשומות ניתן לערוך רק בזמן עריכה מוגדר.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית