קובץ לייבוא

ביחרו על המחשב שלכם בקובץ ה-XML שמכיל את הרשומות שאתם רוצים לייבא.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית