התאמת מילים שלמות

אם האפשרות ליצירת קישורים באופן אוטומטי מופעלת, אז הפעלה של ההגדרה הזו תכפה קישורים רק על מילים מלאות.

לדוגמא, רשומה באגרון המונחים ששמה "construct" לא תיצור קישור בתוך המילה "constructivism"

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית