מספר מאמרי ה-RSS שאירעו לאחרונה

אופציה זו מאפשרת לכם לבחור את מספר המאמרים (טקסטים הנשלחים לקבוצת דיון) שיכללו בהזנת ה-RSS.

מספר בין 5 ל-20 מספיק לרוב אגרונות המונחים הרגילים. הגדילו את המספר אם אגרון המונחים שלכם מתעדכן בתדירות גבוהה.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית