צבע הרקע של המצגת

הקלידו כאן קוד בין 6 ספרות שיקבע את הצבע של השקופיות במצגת.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית