השתמש בהגדרות שיעור זה כברירות מחדל

אם בחרתם ב'כן' לפני ששמרתם את השיעור, ההגדרות שבחרתם לשיעור הזה יישמרו כברירות המחדל לפעם הבאה שתרצו ליצור שיעור לקורס זה.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית