אפשר לסטודנטים לשקול שוב

אופציה זו תאפשר לסטודנטים לנווט בחזרה דרך השיעור כדי לשנות את התשובות שלהם.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית