הצג כפתור סקירה

אם תבחרו את אפשרות זו, לאחר שסטודנט ענה לא נכונה על שאלה, יוצג כפתור שיאפשר לו לענות עליה שנית. אפשרות זו לא מתאימה לשאלות הדורשות חיבור מאמרים, אז אל תפעילו אותה אם אתם משתמשים בשאלות מסוג זה.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית