נסיונות מענה על בחנים

ניתן לאפשר לסטודנטים לנסות לענות על בחנים יותר מפעם אחת.

הדבר יכול לעזור בהליך פתרון הבוחן לחוויה חינוכית יותר מאשר הערכה כמותית פשוטה.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית