ספרות עשרוניות

על ידי שימוש בהגדרה זו תוכלו לבחור כמה ספרות יופיעו לאחר הנקודה העשרונית בתצוגת תוצאות או ציוני הסטודנטים. למשל, אם תבחרו ב-'0', הדבר אומר שהציונים שיוצגו יועגלו למספרים שלמים.

הגדרה זו משפיעה על אופן תצוגת הציונים, היא לא משפיעה על החישובים הפנימיים ועל עיגול הציונים.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית