משוב

אם תאפשרו משוב על הבחנים, אז הסטודנטים יקבלו משוב על כל שאלה (בין אם היא נכונה או לא)

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית