התאם ציונים

חובה שהציונים המיובאים יתאימו לאחת מהרשימות הקבועות של הציונים התקפים, כדלקהמן....

 • 100%
 • 90%
 • 80%
 • 75%
 • 70%
 • 66.666%
 • 60%
 • 50%
 • 40%
 • 33.333
 • 30%
 • 25%
 • 20%
 • 16.666%
 • 14.2857
 • 12.5%
 • 11.111%
 • 10%
 • 5%
 • 0%

גם ערכים שליליים מותרים עבור הרשימה לעיל.

ישנן שתי הגדרות עבור מתג זה. הן משפיעות על האופן שבו נוהל היבוא מטפל בערכים שלא מתאימים לחלוטין לאחד הערכים ברשימה לעיל.

 • שגיאה אם הציון לא רשום
  אם השאלה מכילה ציונים כלשהם שלא נמצאים ברשימה מוצגת הודעת שגיאה והשאלה המסויימת ההיא לא תיובא.
 • הציון הקרוב ביותר, במידה ולא רשום
  אם נמצא ציון שלא תואם ערך כלשהו ברשימה, הציון ישונה לערך המתאים הקרוב ביותר ברשימה.

הערה: חלק מפורמטי היבוא המותאימים אישית מייבאים ישירות לתוך בסיס הנתונים ובכך עלולים לעקוף את הבדיקה הזו.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית