ציון מירבי

הציון המירבי עבור בוחן אותו תגדירו, ישמש כאמת המידה אליה יותאמו כל הציונים.

לדוגמא, יכול להיות שתקבעו את הציון המירבי ל-20, וזאת מפני שהבוחן נחשב ל-20% מכל הקורס.

לדוגמא, יכולות להיות לכם 10 שאלות בבוחן, שביחד שוות ל-50 נקודות, כל הציונים מתוך סך הכולל של 50 נקודות, ישוקללו מחדש לציון המירבי של הבוחן שהוא 20 נקודות.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית