אפשר לסטודנטים לעיין בתשובות ברגע שהבוחן נסגר

אם תפעילו את האפשרות הזו, אז הסטודנטים יוכלו לעיין בתשובות של ניסיונות המענה הישנים שלהם על בוחן זה.

אפשרות זו מופעלת רק מרגע שהבוחן סגור.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית