אפשר לסטודנטים לעיין בתשובות

אפשרות זו קובעת האם ומתי הסטודנטים יוכלו לעיין בניסיונות המענה הישנים שלהם על בוחן זה.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית