שאלות חיצוניות(RQP)

בפרוטוקול השאלות החיצוניות (Remote Question Protocol) ניתן להשתמש כדי לכלול שאלות בתוך בוחן כשכל העיבוד מתבצע על שרת חיצוני. את השאלות ניתן לכלול בכל פורמט עבורו יש שרת זמין שלא דורש כל שינוי במוודל.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית