השהיית זמן בין ניסיון המענה הראשון לשני

אם תגדירו השהיית זמן אז על הסטודנט להמתין עד שזמן זה יחלוף לפני שהוא יוכל לנסות ולענות על הבוחן בפעם השניה.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית