השהיית זמן בין ניסיונות מענה נוספים

אם תגדירו כאן השהיית זמן, אז על הסטודנט להמתין עד שהזמן המוגדר יחלוף לפני שהוא יוכל לנסות לענות על הבוחן בפעם השלישית ובכל פעם נוספת.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית