סיפריה

    משאב הסיפריה מסוגל להציג סיפריה שלמה (ואת תת הסיפריות שלה) מאיזור הקבצים של הקורס. לאחר מכן הסטודנטים יכולים לעיין ולראות את כל אותם הקבצים.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית