סוגי משאבים

מוודל תומך במגוון רחב של משאבים מסוגים שונים שמאפשרים לכם להכניס לתוך הקורסים שלכם תוכן רשת מכל סוג שהוא (כמעט).

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית