הציון המירבי

במידה ותבחרו באחת מתוך שלושת שיטות מתן הציון האחרונות (הגבוהה ביותר, ממוצע או סכום), הגדרה זו תגדיר את הציון המרבי שיוצג בעמוד הציון.

ככל ערך ציון מירבי אחר במוודל, באפשרותכם לבחור בערך בטווח שבין 1 ל-100.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית