גודל

שתי ההגדרות הללו מגדירות את גובה ורוחב המסגרת\החלון של אוביקטיי הלמידה.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית