נקה את העמודים מתוכן

פונקציה זו מרוקנת את הגירסאות הישנות מכל העמודים ששמורים בבסיס הנתונים ושומרת רק את הגירסאות החדשות ביותר שלהם.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית