תמונה של רונית שגיא
חוף מעשה במחשבה תחילה
על ידי רונית שגיא בתאריך 31/03/2014, 12:41
 

"חוף מעשה במחשבה תחילההיא תכנית לימודים חדשה. 

מטרת התכנית להביא לשינוי ומפנה בדפוסי ההתנהגות של הישראלי בחוף, לשינוי במצב הניקיון והשימור של חופי ישראל בים התיכון ובים סוף. התכנית נועדה לפתח אצל הלומדים אוריינות סביבתית וקוד התנהגות אישי וחברתי ביחס לשמירה על סביבת הים והחופים. 

.בית ספרנו משתתף בתכנית החינוכית "חוף מעשה במחשבה תחילה - הולכים על חוף נקי" מטעם המשרד להגנת הסביבה ובהובלת החברה להגנת הטבע. 

צוות המורים פועל להגברת מודעות התלמידים למאפייני הסביבה הימית, כמו גם האיומים עליה, תוך התמקדות בסביבה הקרובה.