תמונה של רונית שגיא
תשלומי הורים
על ידי רונית שגיא בתאריך 31/10/2014, 08:26
 
הורים יקרים!

יצא לאור חוזר התשלומים לשנת הלימודים תשע"ה. הורים שאין ביכולתם לשלם את כל התשלום ומעוניינים לקבל הנחה/מלגה מתבקשים למלא טופס (אותו ניתן לקבל במזכירות ביה"ס), ולצרף את כל המסמכים הדרושים (על פרטים נוספים ניתן לקרוא בחוזר התשלומים).

שימו לב: את הבקשות והאישורים להנחה יש להגיש בדחיפות, בימים הקרובים!!!

לידיעתכם, בברכה

מנהלת ביה"ס ויו"ר וועד ההורים