תמונה של רונית שגיא
תרגיל למידה מרחוק
על ידי רונית שגיא בתאריך 20/01/2016, 19:30
 
הורים ותלמידים יקרים!

תרגיל למידה מרחוק נקבע על ידי המחוז בתאריך:

 כב' בשבט תשע"ו, 1 בפברואר 2016.

התרגיל יתחיל עם סיום הלימודים, ויסתיים לכל המאוחר בשעה 20:00.

במהלך התרגיל יקיימו מחנכי הכיתות שיח מקוון משותף עם התלמידים במרחבי הכיתות בפורטל הבית ספרי, סביב הפעילות המתוקשבת שנבחרה על ידם.  

ביום שנקבע לתרגיל,  על התלמידים להיכנס למרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר בין השעות 15:00-  18:00 ולבצע את הפעילות הלימודית שהוזנה על ידי מחנך הכיתה .

חובת השתתפות בתרגיל חלה על כל תלמידי בית הספר.

תודה על שיתוף הפעולה!

אסנת ברשישט רכזת תקשוב.